Založ si blog

Sobáš s cudzincom na Slovensku – ako postupovať?

Už niekoľko rokov je bežným javom, že sa občania Slovenska sobášia s cudzincami z iných krajín. Tento článok je určený pre tých, ktorí majú záujem zosobášiť sa na Slovensku s občanom inej krajiny a potrebujú sa zorientovať, čo ich čaká, aký je postup, prípadne lehoty. V článku priblížime aj ako sa dá po sobáši vybaviť pre manžela / manželku trvalý pobyt na 5 rokov, ak pochádza z tretej krajiny (mimo EÚ).

Kde vybaviť sobáš s cudzincom?

Prvým krokom k sobášu je návšteva matričného úradu, na ktorom si snúbenci minimálne 14 dní pre termínom sobáša podajú žiadosť o uzavretie manželstva a vypíšu potrebné dokumenty. Snúbenci sa musia dostaviť na matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu slovenského občana. Ak sa snúbenci chcú zosobášiť na inom matričnom úrade, spolu so žiadosťou o uzavretie manželstva sa spíše aj zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad, kde sa má sobáš konať.

Budúci manžel / manželka – slovenský občan, predloží k žiadosti najmä občiansky preukaz a rodný list. Ak by bol rozvedený, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode. Ak by bol vdova / vdovec, predkladá sa úmrtný list predchádzajúcej manželky / manžela.

Cudzinci predkladajú najmä doklad totožnosti (pas), ktorý je aj dokladom o štátnom občianstve, rodný list, doklad o pobyte a potvrdenie o osobnom stave z krajiny, kde má posledný trvalý pobyt. Ak ide o rozvedenú osobu alebo ovdovelú, predkladajú sa rovnaké dokumenty ako pri slovenskom občanovi.

Štandardne doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Pri zahraničných dokumentoch sa vyžaduje apostila alebo superlegalizácia, rovnako aj úradný preklad do slovenského jazyka. S apostilou a superlegalizáciou dokumentov Vám pomôže Legalizačné centrum, kontakt: office@akmv.sk, 0915 046 749.

Sobáš s Ukrajinkou

V praxi sa naša advokátska kancelária stretla so zabezpečovaním sobáša slovenského občana so snúbenicou ukrajinskej národnosti. Občianka Ukrajiny potrebovala k sobášu:

  • potvrdenie o trvalom pobyte na Ukrajine – žiada sa na administratívnom centre registrácie na Ukrajine (obdoba slovenského klientskeho centra)
  • potvrdenie o osobnom stave – dá sa vyžiadať osobne u ktoréhokoľvek notára na Ukrajine alebo na zastupiteľskom úrade Ukrajiny v ktoromkoľvek štáte (notár alebo zastupiteľský úrad v evidencii overí prehlasované informácie o osobnom stave)
  • rodný list – žiada sa na ukrajinskej matrike, kde sa obdržal rodný list. Prípadne cez ukrajinskú ambasádu na Slovensku.

Trvalý pobyt po sobáši s cudzincom

Po sobáši môže manžel / manželka z tretej krajiny požiadať o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov. K tomu bude potrebovať najmä:

  • pas (ak bude meniť po sobáši priezvisko, musí mať nové doklady na nové priezvisko)
  • fotky 2ks (farebná, 3×3,5 cm)
  • slovenský sobášny list
  • výpis z registra trestov (zo štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch) – musí byť apostilovaný / superlegalizovaný, nie starší ako 90 dní
  • čestné vyhlásenie, že manžela/ku finančne a hmotne zabezpečí
  • potvrdenie o zostatku na bankovom účte manžela (so zostatkom približne aspoň 5.200 EUR)
  • doklad o ubytovaní (manželia musia mať rovnakú adresu pobytu na Slovensku).

Lehota na rozhodnutie je 90 dní. Bližšie informácie o pobyte zistíte aj na stránke advokátskej kancelárie AKMV.

Apostila na kataster nehnuteľností

20.04.2021

Častokrát sa stáva, že pri prevode nehnuteľností sa jeden z účastníkov zmluvy nachádza mimo Slovenska a dokumenty k prevodu podpisuje v zahraničí. Prípadne na ich podpis splnomocní osobu (napr. rodinného príslušníka, známeho či advokáta) zo Slovenska. V týchto prípadoch bude na katastri nehnuteľností s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať mať dokumenty (či [...]

Britský vodičský preukaz treba pre použitie v SR apostilovať

16.04.2021

Oficiálne dokumenty vydané vo Veľkej Británii treba pre použitie na Slovensku najprv apostilovať. Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii, ktorí si vybavili tamojší vodičský preukaz môže zaskočiť, že po presťahovaní na Slovensko si od nich na dopravnom inšpektoráte budú žiadať apostilu na dokument vydávaný inštitúciou DVLA – Confirmation of GB Driving license. [...]

Apostila českého cestovného pasu, aký je postup?

26.03.2021

Pokiaľ ste občanom Českej republiky a chcete si v zahraničí napríklad založiť spoločnosť, budú od Vás vyžadovať apostilu pasu. V Českej republike na rozdiel od Slovenska notár nesmie spraviť jeho osvedčenú fotokópiu. Prax je taká, že si občan spraví jeho fotokópiu (najlepšie farebnú) a k nej priloží čestné vyhlásenie, že údaje sú pravdivé. Toto čestné [...]

Ujguri

Britskí poslanci označili politiku Číny voči Ujgurom za genocídu

22.04.2021 23:16

Ide o ďalší prejav rozhorčenia britských politikov nad údajným porušovaním ľudských práv v autonómnej provincii Sin-ťiang na severozápade Číny, kde žije moslimská menšina Ujgurov.

Washington / Kapitol /

Snemovňa reprezentantov schválila návrh, aby bolo mesto Washington 51. štátom Únie

22.04.2021 22:58

V Senáte bude schválenie legislatívy oveľa zložitejšie, keďže naňho nebude stačiť len jednoduchá väčšina, ktorú tam majú demokrati.

Vladimir Putin

Putin: Zelenskyj musí najprv rokovať s donbaskými separatistami, potom s Ruskom

22.04.2021 21:29, aktualizované: 23.04.2021 00:06

Lídri samozvaných republík v Donbase deklarovali pripravenosť rokovať s ukrajinským prezidentom.

Michalovce / Michalovský poklad / Zemplínske Múzeum / Klenotnica / Expozícia /

V znovuotvorenom Zemplínskom múzeu možno vidieť vzácne predmety minulosti vrátane "michalovského pokladu"

22.04.2021 21:03

Novú stálu expozíciu múzeum sprístupnilo ešte začiatkom novembra minulého roka, pre epidémiu však predmety dosiaľ vo svojich priestoroch prezentovalo len krátko.

JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Právne novinky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 4260x
Priemerná čítanosť článkov: 710x